חוות דעת רפואית משפטית (המדריך המלא ל-2020)

חוות דעת רפואית משפטית היא מסמך הנכתב על ידי רופא מומחה, מסמך שבו מתייחס הרופא למצבו הרפואי של אדם מסוים. מטרת חוות הדעת היא להעריך את הנזק או את הנכות שנגרמה לאדם כדי שיקבל את הפיצוי המתאים.

תקנות הסדר האזרחי, התשמ”ד – 1984, קובעות כי לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף יש לצרף חוות דעת רפואית. חוות דעת מקצועית הכתובה על ידי רופא מומחה בעל מוניטין, עשויה לסלול לתובע את הדרך לביסוס טענותיו ולסייע לו להשיג את הפיצויים המירביים.

חוות דעת רפואית משפטית - המדריך המלא - תמונה ראשונה

חוות דעת רפואית משפטית- מה אומר החוק?

 • תקנות הסדר האזרחי, התשמ”ד, קובעות כי לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף, למעט תביעות העוסקות בתאונות דרכים, יש לצרף חוות דעת רפואית משפטית מאת רופא.

 • מומחה בתחום הרלוונטי לתביעה ולנזק הגופני או הנפשי שנגרם לתובע.

 • תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי מומחה רפואי הוא רופא בעל תואר מומחה, רופא ששמו כלול ברשימת הרופאים שהתפרסמה לפי תקנה 34 לתקנות הרופאים, התשל”ג 1973.

למי מתאימה חוות הדעת?

שני המקרים העיקריים שבהם יש צורך בחוות דעת משפטית רפואית הם:

 1. בתביעת רשלנות.
 2. בתביעות לביטוח הלאומי.
  • תביעת רשלנות רפואית היא תביעה שבה תובע החולה את הצוות הרפואי שלטענתו גרם לו נזק גופני במהלך טיפול או מעקב רפואי בגין רשלנות רפואית.

  • במקרה של רשלנות רפואית יתאר הרופא המומחה היכן לדעתו סטה הצוות הרפואי מהטיפול הראוי והמקובל, ויביא דוגמאות מהספרות הרפואית להוכחת טענותיו.

  • בסיום חוות הדעת יעריך הרופא את הנזק או את הנכות שנגרמה לחולה כתוצאה מהטיפול הרשלני.

  • חוות דעת רפואית נדרשת גם בהליכים מול הוועדות הרפואית של המוסד לביטוח לאומי או של משרד הביטחון.

  • חולים שנפגעו בעבודה או שאינם מסוגלים לעבוד בשל מחלה ותובעים את הביטוח הלאומי, במטרה לקבל קצבה או פיצויים צריכים לעבור ועדה רפואית שתאשר את הזכאות שלהם לקבלת קצבה או פיצויים ותקבע את אחוזי הנכות שלהם.

  • חוות הדעת המקצועית שתוגש לוועדה הרפואית מסייעת לתובע בהצגת טענותיו מול הועדה הרפואית. חוות הדעת תמקד באופן ברור את טענות התובע, תקשר בין הטענות לבין האירוע שגרם לנכות ותפרט את הנזק הגופני שנגרם לתובע.
 • חשוב לציין כי הוועדה הרפואית אינה חייבת לקבל את חוות הדעת ואת מסקנותיו של הרופא המומחה.
 • מקרים נוספים שבהם יש צורך בחוות דעת רפואית הם תביעות עקב פעולות איבה, אובדן כושר ניידות, תביעות מול משרד הביטחון וקשיים בשירות הצבאי או במילואים עקב מצבו הנפשי של האדם.

לפרטים נוספים חייגו: 050-4241122, 053-9955439

חוות דעת רפואיות משפטיות – 4 דברים שחשוב לדעת

חוות הדעת הרפואית צריכה להיות מעמיקה ומנומקת. היא צריכה לדייק במהות הנזק שנגרם לתובע, לפרט את הנסיבות שגרמו לנזקים הגופניים, להדגיש את הקשר הסיבתי בין אירוע הפגיעה לבין הנזק שנגרם ולהעריך את הנכות.

כתיבת חוות הדעת מורכבת ממספר שלבים. הרופא המומחה בודק את המתלונן, סוקר את נסיבות המקרה, דן במצבו הרפואי של התובע לפני האירוע שבו נגרם הנזק הגופני, בוחן את הקשר הסיבתי שבין הנזק לבין אירוע הפגיעה ומעריך את גובה הנזק.

גובה הנזק מוערך בדרך כלל בהתאם לאחוזי הנכות כפי שנקבעו בתקנות של המוסד לביטוח לאומי.

אם התובע לא יצרף אל התביעה חוות דעת רפואית, בית המשפט עלול לדחות את התביעה על הסף או לפסוק סכום פיצויים נמוך באופן משמעותי מהסכום שהיה נפסק לו אילו צירף חוות דעת מקצועית.

לפני שאתם נפגשים עם רופא מומחה לצורך קבלת חוות דעת יש לאסוף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לתביעה כמו סיכומים של אשפוזים בבית חולים, צילומי רנטגן, סיכומי ביקורים אצל רופאים או פסיכולוגים, מרשמים לתרופות שאותן אתם נוטלים עקב הפגיעה ועוד.

ככל שהמידע שתתנו לרופא יהיה רב יותר כך חוות דעתו תהיה מפורטת, מבוססת ויעילה יותר.

חוות דעת רפואית משפטית - המדריך המלא - תמונה שניה

 

עלות חוות דעת רפואית משפטית

עלות חוות דעת רפואית משפטית יכולה להגיע לאלפי שקלים. מחיר חוות דעת
רפואית משפטית אינו כולל רק את הכתיבה של חוות הדעת.

כתיבה של חוות דעת דורשת פגישה של הרופא עם התובע, סקירה של כל החומר הרפואי בתיק ובניגוד למסמכים רפואיים אחרים, חוות דעת היא כתיבה של מסמך ארוך ומנומק הנשען על ספרות מקצועית עדכנית בתחום הרפואי הרלוונטי לתביעה.

לעתים יהיה צורך בכתיבה של חוות דעת נוספת ומשלימה לאחר קבלת המסמך של רופא מומחה שהוגשה מטעם התביעה והתייצבות לעדות בפני בית המשפט במטרה לתמוך ולחזק את חוות הדעת.

בחירת הרופא המומחה חשובה להצלחת התביעה

בחירת המומחה שאליו אנו פונים בבקשה לכתיבת חוות דעת משפטית רפואית היא אחת מהגורמים העשויים להשפיע על הצלחת התביעה או לחילופין על כישלונה.

בכל תחום רפואי יש רופאים מומחים בעלי מוניטין המוערכים בקהילה הרפואית מבחינה מקצועית בשל הרזומה המקצועי שלהם ובשל רמת אמינותם הגבוהה.

ככל שהרופא יהיה בכיר יותר בתחומו, כך גדל הסיכוי שבית המשפט או חברי הוועדה הרפואית יתייחסו בכבוד ובהערכה לדעתו, יתחשבו בה, וחוות הדעת תטה את הכף לטובת התובע.

חשוב לבחור רופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה. חוות דעת רפואית משפטית בתחום הרפואה הפנימית, תידרש במקרים שבהם התביעה מתייחסת לתחום מחלות פנימיות.

חוות דעת רפואית משפטית בתחום הפסיכוגריאטריה במקרים של צורך בהערכת תפקודו הפיסי והמנטלי של קשיש לצורך התאמת מסגרת טיפולית והערכת כשרותו המשפטית לשם קבלת החלטות בענייני ירושה למשל.

לא כל רופא מומחה מתאים לכתוב חוות דעת רפואית משפטית. חשוב לבחור רופא מומחה בעל ידע וניסיון בכתיבת חוות דעת רפואית ובעל ניסיון בהופעה משכנעת בבית המשפט.

במקרים רבים יידרש הרופא להופיע בפני בית המשפט ולהיחקר על חוות הדעת שמסר. ככל שהרופא יהיה מיומן יותר, בטוח בהופעתו ומשכנע, כך גוברים הסיכויים כי בית המשפט יקבל את עדותו ויפסוק את סכום הפיצויים בהתאם לחוות דעת שאותה הגיש המומחה.

הנזק הגופני שנגרם לתובע הוא נזק בלתי הפיך ואי אפשר להשיב את הגלגל לאחור, אך גם בנסיבות האלו יש אפשרות לשפר את איכות החיים ולהקל על ההתמודדות היום יומית עם הנכות והנזק שנגרם.

כספי הפיצויים או הקצבאות ישפיעו על איכות החיים שלכם, ולכן יש לשכור את המומחה הטוב ביותר לכתיבת חוות דעת כדי למקסם  את סיכויי קבלת  התביעה ולהשפיע על גובה הפיצויים או על אחוזי הנכות.

ד”ר מאיר בראל הוא מומחה לגריאטריה ופסיכוגריאטריה, למחלות פנימיות וריאה. ד”ר בראל החל את השכלתו האקדמאית באוניברסיטה העברית בירושלים והמשיך בפקולטה לרפואה באוניברסיטת בריסל בבלגיה, ובלימודי המשך בתחום הגריאטריה ומחלות פנימיות וריאה באוניברסיטת תל אביב.

ד”ר בראל מעניק חוות דעת משפטיות בתחומי התמחותו ברפואה פנימית, בגריאטריה ובפסיכוגריאטריה ונחשב לרופא בעל מוניטין וידע מקצועי רב בתחומו. ד”ר בראל ניהל מחלקה פסיכוגריאטרית במוסד רפואי ממשלתי ומרפאה פסיכוגריאטרית בטופ איכילוב.

הוא מתמחה בהערכות תפקודיות, קוגנטיביות כשירות משפטית ואפוטרופסות ובעל תעודת עד מומחה בבית המשפט.

ד”ר בראל עובד בשיתוף פעולה עם עורכי דין מובילים בתחום של עריכת חוות דעת לבית משפט. כך שמטופלים רבים מופנים אליו על ידי עורכי הדין על סמך הנסיון רב השנים שנצבר אצלם בעבודה אתו, ועל סמך התוצאות החיוביות בתביעות בבתי המשפט.

מחפשים רופא בעל מוניטין מומחה בתחומו ומומחה בכתיבת חוות דעת משפטית רפואית, מצאתם!

צרו קשר עוד היום לשיחת ייעוץ ללא התחייבות.

 

חוות דעת רפואית משפטית - המדריך המלא - תמונה שלישית